Публикация

Грижите за децата - полезни за кръвното


Американски учени твърдят, че майчинството може да бъде полезно и за сърцето.

Изследването, публикувано в Annals of Behavioural Medicine, проследява кръвното налягане на 200 доброволци (70% от тях имали деца).

Положителният ефект се наблюдава предимно при майките и не зависи от броя на децата.

Учените взели предвид и фактори като възраст, тегло, тютюнопушене и др.

Резултатите показват, че родителите имат средно с 4,5 единици по-ниско систолично налягане (горна граница) и с 3 единици по-ниска долна граница от тези, които нямат деца. При жените стойностите на кръвното налягане са съответно с 12 и 7 единици по-ниски.  

Както физическата активност, здравословното хранене и др. са жизненоважни за здравето на сърцето, така също и социалните фактори (като щастие, реализирани цели в живота) са от значение, допълват специалистите.

Коментари