Публикация

МУ-Плевен отбелязва празника си на 31 октомври с двойна тържествена промоция и церемония по награждаване за академично развитие

МУ-Плевен отбелязва празника си на 31 октомври с двойна тържествена промоция и церемония по награждаване за академично развитие

Поради факта, че на 31.10.1974 г. се е състояло Тържественото откриване на Медицинския факултет в град Плевен, с Решение на Академичния съвет датата 31 октомври е утвърдена като официална за провеждане на празника на висшето училище


На 31 октомври 2016 г., понеделник, Медицински университет - Плевен ще отбележи празника си в две части: от 10.00 ч в зала „Магнум“, Втора клинична база, с двойна промоция на Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж и празнична музикална програма от хор „Звъника“ с ръководител г-жа Ваня Делийска, носители на Вота на публиката в конкурса „Игра на хорове“ и от 13.00 ч в зала „Амброаз Паре“, Телекомуникационен център, с церемония по награждаване на преподаватели за академично развитие и празничен концерт на Чавдар Вълков.

Поради факта, че на 31.10.1974 г. се е състояло Тържественото откриване на Медицинския факултет в град Плевен, с Решение на Академичния съвет датата 31 октомври е утвърдена като официална за провеждане на празника на висшето училище.

На двойната промоция в зала „Магнум“ от 10.00 ч Медицинският колеж и Факултет „Здравни грижи“ ще дипломират випуск 2016 от общо 167 здравни специалисти . От тях Медицинският колеж ще връчи дипломи на общо 90 дипломанти със среден успех на випуска Много добър 4.98 от специалностите „Рентгенов лаборант“ (15); „Медицински лаборант“ (33); „Социални дейности“ (22) и „Помощник-фармацевт“ (20). Броят на отличниците на колежа е общо 21, които ще бъдат удостоени с плакети и материални награди. На тържеството Факултет „Здравни грижи“ ще изпрати своя осми пореден випуск от общо 77 млади бакалаври. От тях 52 са медицинските сестри, със среден успех Много добър 4.56. С най-висок успех Отличен 5.80 от медицинските сестри се дипломира Теодора Руменова Дакова. Трима са мъжете, които ще упражняват професията на медицинска сестра, които се нареждат също сред отличниците, а с най-висок успех е Петър Красимиров Караджов. От випуска 25 са дипломираните акушерки, със среден успех Много добър 4.56. Отличник на випуска е акушерката Дафина Руменова Борисова с Отличен 5.83, която ще отговори на поздравленията от страна на дипломантите. Всички абсолвенти ще получат дипломите си от ректора на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов.

Втората част на празника на висшето училище ще протече в зала „Амброаз Паре“ от 13.00 ч като официална церемония по удостояване с плакети на преподавателите, които през изминалата една година са израснали академично – придобили са нови академични степени и са заели нови академични длъжности. Вече шест години въз основа на Закона за развитие на академичния състав в Р България в МУ-Плевен успешно се провеждат процедури за развитие на преподавателските кадри. Чрез тях, от една страна, висшето училище стимулира развитието на собствения си академичен състав, а от друга - привлича нови и надеждни кадри отвън.

До момента във висшето училище общият брой на защитилите образователно-научна степен „доктор“ е 59; на придобилите научна степен „доктор на науките“ – 14; на заелите академичните длъжности „гл. асистент“ – 10; „доцент“ – 53 и „професор“ – 21. В това число, за последната една година броят на защитилите образователно-научна степен „доктор“ е 20; на придобилите научна степен „доктор на науките“ – 1; на заелите академичните длъжности „гл. асистент“ – 2; „доцент“ – 12 и „професор“ – 1. На специалната церемония на празника ректорът проф. д-р Славчо Томов ще удостои с плакети на университета 36 преподаватели, израснали в академичното си развитие през посладната година. 

" }-->

Коментари