Публикация

СЗО: Около 2% от лекарствата на световния пазар са фалшиви

Експерти обсъждат как да бъдат спрени такива медикаменти


Според СЗО около 2% от лекарствата на световния пазар са фалшиви. По последни данни продажбите на фалшифицирани медикаменти в Европа заемат 4,4% дял, а нелегалната търговия на лекарства в интернет е 50%.

Това съобщи Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).

На 14 ноември София ще бъде домакин на конференция на тема “Въвеждане на система за верификация на лекарствата в България – основни изисквания към фармацевтичните производители”. Тя се организира от GS1-България и БОВЛ.

Целта й е да събере представители на фирмите – производители на лекарства, притежатели на разрешения за употреба, както и представители на регулаторните органи – Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продути, и други, и да даде възможност за обсъждане на въпроси, свързани с изпълнение на изискванията на директива 2011/62/EC за фалшивите лекарства, изграждане и внедряване на система за проверка на медикаментите у нас и маркиране им с GS1 Data Matrix баркод.

Директива 2011/62/EС относно фалшифицираните лекарствени продукти, която е насочена срещу тревожното увеличаване на този феномен в ЕС, беше приета през 2011 г. За да отговори на изискванията на този документ и публикуваните към него делегирани актове, до 9 февруари 2019 г. всяка страна в ЕС трябва да разполага със система за верификация на лекарствените продукти по лекарско предписание. В тази връзка през април тази година беше регистрирана Българска организация за верификация на лекарствата (BgMVO). 

Използването на 2D (двуизмерен) баркод е част от техническите изисквания, заложени в директивата. Баркод GS1Data Matrix ще бъде използван като показател при различните нива на опаковане на лекарствата, което е и връзката с международните стандарти GS1. 
Стандартите GS1 позволяват уникална идентификация и маркиране с баркод на стоки и услуги, и обслужват нуждите на различните сектори на индустрията за постигане на по-голяма ефективност, намаляване на разходите и по-добро управление на процесите.

Стандартите включват и радиочестотна идентификация и споделяне на информация в реално време, електронен обмен на документи (поръчки, авизо, фактури), синхронизация на основни данни и други. Повече от 2 милиона фирми по света, изпълняващи различни функции по веригата на снабдяване, са внедрили стандартите в своите бизнес процеси, което им позволява да говорят на един език.

Доклад на McKinsey&Company* “Strength in unity: The promise of global standards in Healthcare” посочва значителните ползи за безопасността на пациентите и намаляване на разходите по веригата за снабдяване от използването на единен световен стандарт в здравеопазването. Според доклада внедряването на глобални стандарти по цялата верига може да спаси от 22 до 43 000 човешки живота и да доведе до предотвратяване на усложненията при 0,7 до 1,4 милиона пациенти.

" }-->

Коментари