Публикация

НСОПЛБ: Да се въведат по-сериозни санкции за отказващите да се имунизират

Сдружението има конкретни предложения за утвърждаване ролята на ваксините, предлагат да се обмисли разширяване на имунизационния календар


Необходими са още по-активни действия за утвърждаване ролята на ваксинопрофилактиката като начин за предпазване от редица заболявания и техните, в много случаи, тежки последици или смърт. 

Около това мнение се обединиха участниците в конференция, посветена на ваксинопрофилактиката, организирана от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ).


Във форума се включиха водещи експерти в областта, представители и експерти на НСОПЛБ, Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, преподаватели от медицинските университети в София и Пловдив, Дружеството по превантивна медицина и др.

Според общопрактикуващите лекари е нужна промяна в начина на предоставяне на необходимата на пациентите и медицинските специалисти информация: да се премине от „кампанийност“ към „постоянно информиране“, представяне на ползите от имунизацията, информация за безопасността на ваксините, както и на нежеланите последици от отказа да бъдат приложени.

Приоритет трябва да бъде вседневното информиране на хората за целите и ползите от доброто ваксинално покритие, а не спорове с антиваксинални движения, смятат от НСОПЛБ. Те изтъкват, че за постигане на посочените цели е необходимо съдействие от масмедиите, а също държавна политика в тази насока - с ясни послания, както и финансиране.

Трябва да се обмисли и разширяването на имунизационния календар на България, като се включат, например, антигени за ваксини срещу менингит тип Б, варицела, като израз на положителна оценка за значението на по-пълната ваксинопрофилактика.

В консенсусното становище от сдружението заявяват, че са необходими мерки за повишаване на ваксинационния обхват по задължителния имунизационен календар:

•    Въвеждане от страна на държавните институции на по-сериозен контрол и санкции върху тези, които отказват прилагането на ваксини от задължителния имунизационен календар, при липса на противопоказания, и по този начин излагат на повишен риска останалата част от населението;

•    Въвеждане на изисквания при постъпване в учебно заведение да са извършени изискуемите до дадения момент задължителни ваксини;

•    Да се увеличи финансирането, което получават медицинските специалисти за извършване на ваксинопрофилактика;

•    Да се улесни и опрости начинът на заявяване и доставка на ваксините от и до медицинските специалисти;

•    Целенасочена кампания, която включва изброените по-горе в дейности за подобряване изпълнението на задължителния имунизационен календар, ориентирана към пациенти и лекари, а също така включва и съответните инстанции, отговорни за съхраняване и доставка на ваксините до медицинските специалисти (подобряване на складовата база, транспорт и др.).

За да се избегнат евентуални бъдещи проблеми с осигуряване на достатъчен брой ваксини, в условията на непрекъснато променяща се среда по отношение на производството и доставките на ваксини в световен мащаб, според НСОПЛБ са необходими промени в начина на планиране и провеждане на търговете за доставка на ваксини. Добре е те да бъдат реализирани поне една календарна година по-рано от изисквания момент за доставка. Това ще осигури устойчивост на процеса и по-голяма сигурност за изпълнението на ангажимента от страна на компаниите производители.

Предлага се също така да се подобри технологията на отчитане и оптимизиране на статистическите данни при ваксинопрофилактика чрез:

•    Определяне на начин за отделно, коректно регистриране на трайно пребиваващите извън страната деца, които по обективни причини не могат да бъдат обхванати. В противен случай те генерират немалък дял неимунизирани, което води до отчитане на намален ваксинационен обхват;

•    Уеднаквяване на отчетната информация по ваксинопрофилактиката, която се изисква от медицинските специалисти;

•    Информацията да се подава към една институция и всички останали да я ползват оттам;

•    При отчитане на работата по национални програми извършената от общопрактикуващите лекари дейност да бъде част от общия отчет за дейността, както и да се оптимизира начинът на отчитане на всяка ваксина;

•    Да се повиши в пъти възнаграждението, което изпълнителите на медицинска помощ (ОПЛ и др.) получават за работа по програмата.

Последните няколко години нееднократно бяха променяни кодовете на имунизациите. Вследствие на което, в момента, софтуерите не се справят с извеждането на имунния статус на децата, претърпели тези метаморфози на кодировки на имунизациите. Извлеченията за имунизационния статус на децата се правят „на ръка“, което е изключително трудоемко. В резултат на това служителите на РЗИ не могат да проследяват коректно имунния статус на децата, което води до неточности в статистиката за процента на имунизираните. С цел подобряване на отчетността, оптимизиране на статистическите данни и коректното електронно извлечение от ЛАК (имунен статус), е необходимо да не се променят досега съществуващите кодове на имунизациите, а новите ваксини да се включат с нови, различни от досегашните, кодове, смятат от НСОПЛБ.

Сдружението предлага да се създаде работна група в най-кратък срок между представители МЗ, НЗОК и НСОПЛБ, която да обсъди практически решения на поставените проблеми.

Пълният текст на становището може да бъде видян в прикачения файл.


 

Прикачени файлове

34_СТАНОВИЩЕ_КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ...

Коментари