Публикация

За първи път в България в УМБАЛ "Пълмед" извършиха биопсия на слезка под ехографски контрол

За първи път в България гастроентеролозите от Университетска болница "Пълмед" са осъществили биопсия на слезка под ехографски контрол. Иновативната манипулация е извършил д-р Никола Боянов, началник на отделението в лечебното заведение.


Здравейте, д-р Боянов. Разкажете повече за самата процедура.

Здравейте! Биопсията на слезка под ехографски контрол се извършва с междуребрен достъп с игла тип True Cut 18 G. Важно при изпълнението й е да се премине през здрава тъкан от органа преди навлизане в тумора и да се избегне засягане на диафрагмата. Тъй като резултатът от биопсията в нашия скучай показа наличие на абсцес, на следващ етап се постави перкутанен дренаж. Процедурата се извърши по метода на Селтингер, т.е биопсия с куха Чиба игла 18 G, през която се въведе водач. По него се извърши последователна дилатация с 6-7-8 фр. дилататори, след което манипулацията се завърши се поставяне на перкутанен дренаж 8,5 фр, изваждане на водача и фиксиране на дрена. И двете продедури – биопсия на слезка и перкутанен дренаж на абсцес на слезка под ехографски контрол се извършиха за пръв път в България.

При какви показания се извършва биопсия на слезка?

Неясни кистични или солидни образуявания в слезка, съмнение за лимфом или метастази без други локализации.

Какви са нейните предимства?

Процедурата има висока диагностична стойност - около 90,4%, специфичност (96,4%) и чувствителност (87%). Осигурява по-висока преживяемост и по-добро качество на живот на пациентите, по-ниска смъртност в сравнение със спленектомията. По литературни данни усложненията са до 1,9%. Не е докладван нито едни смъртен случай.

Как се подготвихте, за да извършите тази процедура? 

До желанието да бииопсирам слезка под ехографски контрол стигнах, като няколко пациетна с неясни туморни формации в слезка попаднаха в отделението и в крайна сметка бяха спленектомирани. Един от пациентите се оказа с доброкачествена находка и това ме накара да се замисля дали биопсия на слезка би могла да спести оперативната интервенция. С моите колеги направихме обширна литературна справка, при която установихме,че биопсията на слезка под ехографски контрол е рутинна процедура в света. Уменията за извършване на тази процедура натрупах чрез курсове - по интервенционална ехография в МУ Плевен и в Берлин и по контрастно-усилена ехография в Мюнхен през 2016 година. Извършил съм над 500 биопсии под ехографски контрол на находки в абдомен.

Какво е състоянието на пациента?

Извършеният дренаж се оказа недостатъчно ефективен за елиминиране на целия абсцес, поради което пациентът претърпя оперативна интервенция. 

До каква степен този вид изследване ще допринесе за развитето на ГЕ в България?

Биопсията на слезка и дренажът увеличава гамата от извършвани интервенции под ехографски контрол в България и е възможно да спести оперативна интервенция на пациентите.

 

 

Коментари