Публикация

През 2016 г. МЗ е издало 258 удостоверения на наши лекари за работа в ЕС

През 2016 г. МЗ е издало  258 удостоверения на наши лекари за работа в ЕС

Според министерството се запазва тенденцията все по-малко лекари и сестри да търсят професионална реализация в чужбина


Данните за издадените удостоверения от Министерство на здравеопазването показват, че се запазва тенденцията все по-малко лекари и сестри да търсят професионална реализация в чужбина, а същевременно все повече дипломирани лекари продължават своето медицинско образование за придобиване на специалност у нас. Това съобщи пресцентърът на здравното ни министерство. 

През 2016 г. Министерството на здравеопазването издаде 258 удостоверения на български лекари за работа в държави-членки на ЕС. През 2015 г. издадените удостоверения са 364 бр., а през 2014 г. – 414 бр.

Издадени на медицински сестри, удостоверенията са съответно: 181 бр. – за 2016 г.; 291 бр. – за 2015 г. и 345 бр. – за 2014 г.

Министерство на здравеопазването припомня, че промените в Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването бяха направени с цел създаване на привлекателни условия за професионално развитие на медицинските специалисти. Като резултат беше облекчен достъпът до специализация чрез отпадане на платената специализация, а започването на самата специализация стана възможно целогодишно, при това на трудов договор, а не по силата на договор за обучение. За първи път през 2016 г. специализантите са признати от НЗОК като реален партньор при изпълнение на договорите.

През 2016 година по реда на Наредба №1 са зачислени 2092 специализанти, от които 1668 са новозачислени, а 424 са прехвърлени от Наредба № 34.

За сравнение - от влизането в сила на Наредба № 1 до края на 2015 г. специализантите по нея са 1204 – от тях 857 са новозавършили и неспециализиращи до момента, а 347 са прехвърлени от Наредба № 34, се припомня в съобщението.

Коментари