Публикация

Модернизират Клиниката по Лъчелечение в УМБАЛ Св. Георги

Модернизират Клиниката по Лъчелечение в УМБАЛ Св. Георги

Според заболяванията избират и цветовете - светли, приветливи и ненатрапващи се.


Бившият хранителен блок в База 1 на  УМБАЛ „Св. Георги" се трансформира в нова, съвременна като функция, оборудване и визия сграда. Промяната е част от разширението на „Клиниката по лъчелечение” , което да позволи по-високо технологично ниво на диагностициране и лечение на онкологичните заболявания. 

Проектът е разработка на "Арконт дизайн", с водещ проектант арх. Рада Стефанова в екип с арх. Христина Стефанова и арх. Кристина Иванова. Съобразявайки се със съществуващия обем, екипът оформя няколко сектора с обща приемна част - фоайе, регистратура с чакалня: 
Важен момент в разработката е оформянето на сектор за стереотактична радиохирургия с кибернож CyberKnife M6FI. Той включва командно помещение, процедурно помещение, в което е поместен CyberKnife M6FI и в което се извършва стереотактична радиохирургия, лабиринт, чиято задача е да намали вторичната радиация, съблекални и техническо помещение. 

Припомняме, че през 2015 г. в Университетската болница откриха най-модерната система за стереотактична радиохирургия, позната под наименованието Кибер-нож. Той е единствен в страната и представлява роботизирана система за лъчетерапия, при която се използват над 200 лъча. Лъчите се насочват с прецизност до 1 милиметър. Така се постига най-слабо облъчване на периферната тъкан. Уредът има възможност да работи от над 120 ъгъла, без да се налага пациентът да мести. С Кибер-ножа ще могат да бъдат лекувани тумори и метастази на мозъка, на гръбнака, тумори на меките тъкани, на хипофизата, артериовенозни малформации и други. 

Тази част от реконструкцията и преустройството е изпълнена и въведена в експлоатация през 2016 г. В момента се изпълнява сектор „кабинети и зали“ - с приемно-консултативни кабинети. Този сектор заема трите нива на източната част на сградата и е на етап - издадено разрешение за строеж;

В третия - южен сектор се планира сектор  „линеен ускорител“, с всички необходими прилежащи помещения.

Във фасадното решение е търсена визия на високотехнологична сграда, казват от екипа. Функционалните технологични и противорадиационни изисквания налагат плътен бетонен обем на бункерите. От друга страна, обширното фоайе - чакалня за всички сектори, изисква простор и светлина. Характерът  на заболяванията, които ще се диагностицират и лекуват, предопределя избора на светли, приветливи и ненатоварващи цветове. Търсено е изчистено решение със съвременни материали . Редуват се плътни обеми, облицовани с композитни панели в четири хармонични тона, подредени така, че с височината обемът да изсветлява  и да се губи. Фоайето е с окачена фасада от север и юг. Осигурена  е достъпна среда за хората в неравностойно положение.

Коментари