Филтри

57 резултатa за МБАЛ „Св. Петка“

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Илия Раденовски
Лекар
д-р Илия Раденовски

Нервни болести / Неврология

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

д-р Венелин Велков
Лекар
д-р Венелин Велков

Ортопедия и травматология

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

д-р Богдан Томов
Лекар
д-р Богдан Томов

Ортопедия и травматология

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

д-р Цветан Цоков
Лекар
д-р Цветан Цоков

Педиатрия

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

д-р Емилия Недкова
Лекар
д-р Емилия Недкова

Вътрешни болести

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

д-р Веселин Йоцов
Лекар
д-р Веселин Йоцов

Хирургия

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

Мария Атанасова Кьосева
Лекар
Мария Атанасова Кьосева

Педиатрия

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

д-р Мирослав Маринов
Лекар
д-р Мирослав Маринов

Хирургия

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

д-р Ангел Иванов Петров
Лекар
д-р Ангел Иванов Петров

Нервни болести / Неврология

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

д-р Борислав Василев
Лекар
д-р Борислав Василев

Очни болести / Офталмология

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

Д-р Екатерина  Димова
Лекар
Д-р Екатерина Димова

Очни болести / Офталмология

МБАЛ Св. Петка - Видин  България

1 2 3 4 5