Медицински експерти
Специализант
Филтри

Категория

Специалност

 • Авиационна медицина
 • Акупунктура
 • Акушерство и гинекология
 • Анатомия
 • Ангиология
 • Андрология
 • Анестезиология и интензивни грижи
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Аудиология
 • Аюрведична медицина
 • Биофизика
 • Биохимия
 • Болнична хигиена
 • Вирусология
 • Военна токсикология
 • Военномедицинско планиране
 • Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Гериатрична медицина
 • Гръдна хирургия
 • Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
 • Детска гастроентерология
 • Детска ендокринология и болести на обмяната
 • Детска кардиология
 • Детска клинична хематология и онкология
 • Детска неврология
 • Детска нефрология и хемодиализа
 • Детска пневмология и фтизиатрия
 • Детска психиатрия
 • Детска ревматология
 • Детска хирургия
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Епидемиология на инфекциозните болести
 • Епилептология
 • Изгаряния и термична травма
 • Икономика на здравеопазването
 • Инфекциозни болести
 • Кардиология
 • Кардиохирургия
 • Клинична алергология
 • Клинична имунология
 • Клинична лаборатория
 • Клинична токсикология
 • Клинична хематология
 • Клинична химия
 • Кожни и венерически болести
 • Комунална хигиена
 • Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
 • Коремна хирургия
 • Лабораторна имунология
 • Лицево-челюстна хирургия
 • Лъчелечение
 • Лъчетерапия
 • Мамология
 • Медицина на бедствените ситуации
 • Медицинска радиология
 • Медицинска биология
 • Медицинска генетика и ембриология
 • Медицинска информатика и здравен мениджмънт
 • Медицинска козметика
 • Медицинска онкология
 • Медицинска паразитология
 • Медицинска педагогика
 • Микробиология
 • Невросонология
 • Неврохирургия
 • Неонатология
 • Нервни болести / Неврология
 • Нефрология
 • Нуклеарна медицина
 • Образна диагностика
 • Обща и клинична патология
 • Обща медицина
 • Обща хигиена
 • Общопрактикуващ лекар
 • Общопрактикуващ лекар - педиатрия
 • Онкогинекология
 • Онкохирургия
 • Ортопедия и травматология
 • Очни болести / Офталмология
 • Пародонтология и заболявания на оралната лигавица
 • Патофизиология
 • Педиатрия
 • Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Превантивна военна медицина
 • Професионални болести
 • Психиатрия
 • Радиационна хигиена
 • Радиобиология
 • Ревматология
 • Репродуктивна медицина
 • Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
 • Сексология
 • Социална медицина и здравен мениджмънт
 • Спешна медицина
 • Спортна медицина
 • Съдебна медицина
 • Съдебна психиатрия
 • Съдова хирургия
 • Токсикология
 • Токсикология и токсикологичен анализ
 • Традиционна китайска медицина
 • Трансфузионна хематология
 • Трудова медицина
 • Урология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Физиология
 • Фониатрия
 • Хепатология
 • Хирургия
 • Хистология
 • Хомеопатия
 • Хранене и диететика
 • Цитология

Местоположение

Прием

Работни дни

Приемни часове

Услуги

 • -Гастроентерология и болести на обмяната
 • -Кардиология
 • -Конвенционална и лапароскопса хирургия
 • -Конвенционална и лапароскопска хирургия
 • -Обща хирургия
 • -Ортопедия и травматология
 • -Съдова хирургия
 • /\"
 • Aлергии
 • Ct ангиограма
 • Eндоскопски методи за диагностика и лечение
 • Eндоскопските методи за диагностика и лечение
 • https://superdoc.bg/lekar/d-r-nikolay-gechev-2109/
 • https://www.facebook.com/gechevcom/
 • Биотехнологична компания
 • Взимане на цитонамазка
 • Дислипидемия
 • ЕКГ
 • Електроенефалография (ЕЕГ)
 • Ергометричен тест
 • Ехография 4D и 4D live, запис на CD
 • Ехография коремни органи
 • Женска консултация(по НЗОК и платена)
 • Запис на детски съдечни тонове
 • Изследване на слуха с аудиометър
 • Импантиране на пейсмейкър
 • Имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори
 • Кардиоверсия
 • Каротидна ангиопластика и стентиране
 • Каротидната артериална болест
 • Клиничен пеглед
 • Коронарна ангиограма
 • Коронарна ангиопластика
 • Лечение на хипертония
 • Лечение на гастрит
 • Лечение на гръдна болка
 • Лечение на ревматична болест на сърцето
 • Лечение на хиперхолестеролемия
 • Манипулации с анестезия
 • Митрална подмяна на сърдечната клапа
 • Не инвазивна кардиология
 • Неинвазивна кардиология
 • Остра аортна дисекация
 • Поставяне на обици с пистолет
 • Профилактични прегледи
 • Сърдечна аблация
 • Сърдечна катетеризация
 • Сърдечна реабилитация
 • Сърдечни заболявания
 • Фетална морфология
 • Хипертриглицеридемия
 • Частен кабинет ул."Поп Богомил №23 тел. 02/9836406
 • Чатен гнклогче каинет ул."По Богомил №23 телл 02/9836406
 • Чатен гнклогче каинет ул."Поп Богомил №23 тел. 02/9836406
 • а
 • гинекологични прегледи
 • гфггсдгсдгсдг
 • ден
 • ехография
 • ехография, холтер, ЕКГ, консултативни прегледи
 • лечение на аритмия
 • нова услуга
 • офис хистероскопия
 • пране на килими
 • сексуални и менструални разстройства
 • спермограми
 • фгфггф

Тип профил

Пол

Институция

Език

228 Медицински експерти

д-р Велизар Хаджиминев
Специализант
д-р Велизар Хаджиминев

Хирургия

УМБАЛ Св. Георги - База 2 - Пловдив

д-р Дончо Котасов
Специализант
д-р Дончо Котасов

Съдова хирургия

МБАЛ Здраве - Пазарджик

д-р Якуб Фаиков Делиибрямов
Специализант
д-р Якуб Фаиков Делиибрямов

Кардиология

СБАЛК Кардиолайф - Варна - Варна

д-р Емануела Костадинова
Специализант
д-р Емануела Костадинова

Нервни болести / Неврология

-

д-р Георги Тодоров
Специализант
д-р Георги Тодоров

Физикална и рехабилитационна медицина

Военномедицинска академия - София

д-р Айча Заралиева
Специализант
д-р Айча Заралиева

Физикална и рехабилитационна медицина

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София

д-р Валентина Влаева
Специализант
д-р Валентина Влаева

Пневмология и фтизиатрия

ВМА - МБАЛ Варна - Варна

д-р Недрет Адърбелли
Специализант
д-р Недрет Адърбелли

Кардиология

УМБАЛ Св. Георги - База 2 - Пловдив

д-р Радина Андонова
Специализант
д-р Радина Андонова

Инфекциозни болести

Военномедицинска академия - София

д-р Милан Младеновски
Специализант
д-р Милан Младеновски

Неврохирургия

-

д-р Мелита Енчева
Специализант
д-р Мелита Енчева

Ревматология

-

д-р Мира Георгиева
Специализант
д-р Мира Георгиева

Нервни болести / Неврология

-

1 ... 1 2 3 4 5 ... 19