cover photo
От
31.05.19
До
31.05.19
София, България
бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
thumbnail

Захарен диабет, метаболитен синдром и хипотиреоидизъм: взаимовръзки и терапевтични подходи за редукция на сърдечно-съдовия риск

Научно събитие,  Отворено

Отделението по Ендокринология, част от Клиниката по Вътрешни болести в Болница Токуда, начело с проф. Боян Лозанов, организира интердисциплинарен симпозиум, който засяга едни от най-тежките социалнозначими заболявания в България и по света и връзката помежду им. Диабетът, метаболитният синдром и хипотиреоидизмът като рискови фактори за развитието на сърдечносъдови заболявания и други усложнения ще бъдат разгледани под лупа от топ специалисти в областите ендокринология и болести на обмяната, кардиология, електрофизиология, ангиология, хепатология, диетология, коремна хирургия.

 

Събитието ще се състои на 31 май 2019 г. в Аулата на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда на 9 ет. Предварителната научна програма  включва пленарни лекции, случаи от клиничната практика, дискусии и кръгла маса с участието на изтъкнати български специалисти и университески преподаватели в посочените области. Симпозиумът е подходящ за ендокринолози, кардиолози, ангиолози и други специалисти с интереси в тези области, включително специализанти и общопрактикуващи лекари.        

Програма

Предварителна програма:

 

Артериална хипертония и захарен диабет
Проф.Сабина Захариева, Клиничен Център по Ендокринология, МУ-София

 

Метаболитен синдром, хипотиреоидизъм и и сърдечно-съдови усложнения
Д-р Лъчезар Лозанов, д.м., Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

 

Субклиничен и тъканен хипотиреоидизъм: фокус върху миокардните нарушения
Проф.Боян Лозанов, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

 

Дислипидемии: значение на липидните фракции в атерогенезата
Проф. Мария Орбецова, Клиника по Ендокринология, МУ-Пловдив

 

Регулация на апетита при затлъстяване
Доц Теодора Ханджиева - Дърленска, Катедра по фармакология и токсикология, МУ- София, BASORD

 

Предсърдно мъждене при пациенти със захарен диабет и метаболитен синдром
Д-р Васил Трайков, Клиника по Кардиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

 

Показания за реваскуларизация при диабетно болни
Проф. Иво Петров, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

 

Промени в съдовата стена на периферните артерии при диабетна макроангиопатия
Проф. Милена Станева, Клиника по Ангиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

 

Неалкохолна чернодробна болест, инсулинова резистентност и захарен диабет
Д-р Радин Цонев, Клиника по Гастроентерология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

 

Бариатрична хирургия при затлъстяване и захарен диабет – показания и ефективност
Д-р Веселин Маринов,д.м., Клиника по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

 

Клинични случаи
Д-р Десислава Горчева, д-р Бойка Костова, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

 

За повече информация:

Проф. д-р Боян Лозанов, дмн, тел.: 0884 993 263, bojan_lozanov@hotmail.com
Д-р Лъчезар Лозанов, дм, тел.: 0884 933 155, l.lozanov@abv.bg

Споделете:

5
Участници
9
Интересуващи се
Започва на: 31.05.2019 10:00
Свършва на: 31.05.2019 18:00
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

Коментари

5
Участници
9
Интересуващи се
Започва на: 31.05.2019 10:00
Свършва на: 31.05.2019 18:00
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда