Детска гръдна хирургия
Детска гръдна хирургия

Описание

Това е единственото отделение в страната за детска гръдна хирургия

В отделението по детска гръдна хирургия се извършват рутинно всички открити, ендоскопски и видео-асистирани (безкръвни) оперативни намеси и манипулации при деца и възрастни при вродени и придобити заболявания на гръдната стена, белия дроб и плеврата, медиастинума, хранопровода и стомаха и трахеята, включително злокачествени и доброкачествени тумори в тези области. Ендоскопски процедури с флексибилна и ригидна оптики върху трахео-бронхиалното дърво и хранопровода /бронхоскопия/. Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли. Извършват се допълнитилно и всички видове операции в детската възраст на шия, корем и слабинна област.


Предимства за пациента:
Отделението по Детска Гръдна Хирургия е изградено на основата на разработения от Европейската и Световна Асоциация по детска хирургия и Европейското Дружество на Детските Хирурзи.


Контрол на качеството:
Контролът на качеството е задължителен елемент в отделението по обща, детска, гръдна хирургия и спешна медицина. То разполага с компютъризирана документация на всички оперативни намеси, включително на настъпилите усложнения. Резултатите се анализират ежемесечно. Оценката на риска се извършва по общоприетата скала на Американското анестезиологично дружество. Настъпилите усложнения се обсъждат ежемесечно, а всеки хирург има обратна връзка за риск стратифицираните индивидуални резултати .


Диагностика:

  • Хематологична и биохимична лаборатории;
  • Микробиологична лаборатория;
  • Лаборатория по патофизиология на дишането;
  • Звено за бронхоскопия и езофагоскопия;
  • Звено за образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография, изследвания на съдове и компютърна аксиална томография; Ядрено-магнитен резонанс;
  • Лаборатория по имунология
  • Други специализирани лаборатории.


За повече информация относно клиничните пътеки, може да натиснете тук
За повече информация относно извършваните оперативни интервенции, може да натиснете тук

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
+35929154552+35929154553