Клиника по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия
Клиника по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия

Описание

Клиниката е единствената в България, специализирана в ендоскопското и минимално-инвазивно лечение на урологичните заболявания

Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ е клиничен център, специализиран в комплексното лечение на бъбречно-каменната болест. Тя е част от Катедрата по урология и нефрология на ВМА. В нея се прилагат всички съвременни минимално-инвазивни и ендоскопски методи за лечение на уролитиазата, като подходът и изборът на метод за лечение е индивидуализиран за всеки пациент. Клиниката разполага с пълен набор флексибилни и ригидни ендоскопски инструменти, Holmium:YAG лазер, ултразвуков и електрокинетичен енергийни източници. Ендоскопските операции за уролитиаза се извършват в операционна зала с рентгенова операционна маса с дигитален рентгенов апарат UROSKOP SIEMENS

Извършват се семиригидна (URS) и флексибилна (fURS) уретероскопия, за лечение на камъни в уретерта с ултразвукова, кинетична и лазеран литотрипсия; перкутанна нефролитотрипсия (PCNL) и mini-PNL при лечение на камъни в бъбрека; ретроградна интраренална хирургия (RIRS) за лечение на камъни в бъбрека, при който екстракорпоралната литотрипсия е противопоказана или неефективна, а перкутанната нефролитортипсия не е показана или крие риск от по-сериозни усложнения; както и ендоскопска комбинирана интраренална хирургия (ECIRS) като метод за комплексно лечение на бъбречно-каменната болест, при усложнени с голям обем и силно разклонени бъбречни камъни.

При лечението на уролитиазата в Клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” се използва и съвременен дигитален апарат за екстракорпорална литотрипсия LITHOSKOP SIEMENS. Апаратът е от най-висок клас и е с мултифункционално приложение. С него може да бъде извършвана литотрипсия на камъни в бъбрека, уретера и пикочния мехур, камъни в жлъчните пътища. Литотрипсията може да се извършва с ултразвуково или рентгеново позициониране, което позволява лечението и на рентген негативни конкременти в бъбрека. Апаратът осигурява и възможност за рентгенова диагностика, ендоурологични диагностични и терапевтични процедури.

Трансуретрално ендоурологично лечение на заболявания на долния уринарен тракт

Лечение на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ). В клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” се прилагат съвременни ендоскопски методи за лечение на доброкачествената простатна хиперплазия, като монополярна и биполярна резекция на простатата (TURP, TURPis), биполярна плазма вапоризация на простатата (TURisVP) и Holmium laser енуклеация на простатата (HoLEP). Комбинирането на тези методи с лазерната литотрипсия на камъни в пикочния мехур при пациенти с ДПХ и камъни в пикочния мехур премахва нуждата от отворена операция.

В клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” се прилагат успешно и съвременни методи за ендоскопска диагностика и минимално-инвазивно ендоскопско лечение на повърхностни карциноми на пикочния мехур и на гория уринарен тракт, като NBI (Narrow-band imaging) цистоскопия за диагностика на тумори на пикочния мехур, FISH (флуоресцентна in situ хибридизация) генетичен метод за диагниостика на хромозомни аберации предразполагащи развитието на карцинома на пикочния мехур. За лечение се прилагат методите на трансуретрална моно и биполярна резекция (TUTUR), трансуретрална биполярна вапоризация (TURis) и трансуретрална лазерна вапоризация и резекция на преходноклетъчни неинвазивни тумори на пикочен мехур, уретер и бъбрек.

В клиниката се извършват и различни диагностични процедури и ендоурологични операции при функционални нарушения на уринирането, инконтиненция, тумори, стриктури уретрата, на уретера и пиелоуретералния сегмент и др.

1000, София, България, ул. "Св. Георги Софийски" № 3