Последователи
д-р Мевлян Мустафа
Д-р Елена Пашкулева
Венцислав Веселинов Върбанов
Kristina Kostadinovska
Kristina Kostadinovska
Студент по медицина
д-р Ива  Иванова
д-р Ива Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
Изабела Бунова
д-р Димитър Д. Дочев
д-р Александра Червениванова
д-р Александра Червениванова
Пневмология и фтизиатрия
Д-р Даниел  Здравков  Дюлгеров
д-р Ана САМАРДЖИЕВА-ТЕНЕВА
1 2 3 4 5 ... 10