За нас

Денонощен медицински и дентален център “Медива” е едно от първите частни здравни заведения в страната, лицензирано да извършва първична и специализирана медицинска, както и стоматологична (дентална) доболнична помощ.


МДЦ “МЕДИВА” е основан през 1991 г. от семейство Д-р Ива и Чавдар Станкови. Намира се в гр. София, ж.к. “Люлин” /център/, бул. Джавахарлал Неру 33, бл. 668 Б, Партер и първи етаж.

Обновената, модерна и уютна база обединява диагностично-консултативни кабинети от почти всички медицински специалности:

Личен лекар (денонощно)

За нас връзката между личните лекари и специалистите е в основата на по-добрата организация и стремеж към професионално и отговорно отношение към пациента. Комплексното обслужване на пациентите от личните лекари, медицински специалисти, стоматолози (денонощно), физиотерапия и рехабилитация, логопед, психолог, липидолог и хомеопат, клинична лаборатория, денонощно дежурство за пациентите от практиката в “Медива” е стремежът ни към истинско медицинско обслужване в доболнично заведение с “КОРЕКТНОСТ, ВНИМАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ”!

Детски консултативен, лечебен и профилактичен център

В новата здравна система МДЦ „Медива” запази наблюдението и грижите за децата от специалист педиатър. Професионализмът на лекарите ни, а така също и уютната обстановка в детския сектор, създават настроение и спокойствие, доверие на майките в нашите педиатри, което несъмнено улеснява процеса на лечение. Работи много добре организирана детска консултация(измерване на тегло и ръст, имунизации, индивидуални съвети за отглеждане, за хранене и профилактика), детска консултация и в дома на бебета за активно медицинско наблюдение.

Кабинет по Кардиология

Нашият специалист-кардиолог спечели доверието на всичките ни пациенти, като решава проблемите им всекидневно с висок професионализъм, внимание, коректност и отзивчивост за:

 • профилактика и лечение на хипертония (есенциална хипертония-лечение и чрез акупунктура).
 • профилактика и лечение на постинфарктни състояния.
 • профилактика на затлъстяването (клинико-лабораторно изследване на мастен профил, кръвна захар, консултация с ендокринолог и невролог, лечение и чрез акупунктура).
 • диспансеризация и активно наблюдение на всички кардиологично болни, индивидуално и по линия на здравната каса.
 • съществува активна колаборация между кардиологичния кабинет и: неврологичен, очен, ендокринологичен, вътрешен, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура и психолог.
 • на всеки нуждаещ се пациент се изготвя кардиограма (ЕКГ), а наличието на нов съвременен ехографски апарат за ехокардиография (ехография на сърце) и ЕКГ Холтер (за 24 часово наблюдение на сърдечната дейност) разширява професионалните възможности  при оформянето на здравния статус на кардиологично болните.
 • ЛКК

Кабинет по Акушерство и гинекология

Един от основните, водещи кабинети в “МЕДИВА”, който се стреми към :

 • високо професионално ниво на прегледи и консултации.
 • извършва се ехография с нов съвременен  ехографски апарат на гинекологични органи с вагинален и коремен трансдюсер в помощ на диагностиката при АГ заболявания.  
 • активно работи, много добре организирана женска консултация. Новородените бебета се поемат от педиатрите в детския сектор и така  осъществяваме  необходимата приемственост. Това особено много се харесва на родителите.
 • извършва се активна профилактика  за борба с рака на женските органи чрез колпоскопия, ехография на гърда и гинекологични  органи, вземане на материал за цитонамазка, консултация с ендокринолог.
 • за да бъде пълноценна работата на нашите гинеколози, те активно  взаимодействат с всички специалисти в клиниката, с физиотерапевтичния сектор, с кабинета по акупунктура и лазертерапия, клинична лаборатория, с психолог.
 • в послеродовия период немалко майки се обръщат за компетентно мнение и лечение към нашите специалисти по физиотерапия, рехабилитация и акупунктура, по естетична дерматологична медицина, за лифтинг, пилинг; за консултация с психолога.
 • Организирана е специализирана ЛКК по гинекология.

Хирургичен кабинет

В кабинета работят специалисти по обща и детска хирургия на високо професионално ниво.

Извършват се:

 • консултации, прегледи, амбулаторно лечение
 • малка и средна хирургия – обработка и шев на рани, операции на атероми и липоми, поставяне на катетри,  
 • амбулаторно копиране на бъбречни, жлъчни и други болкови кризи.

Възможността за бързи и своевременни, в амбулаторни условия хирургични интервенции ни правят предпочитани от пациентите.

Кабинет по очни болести

Специалистът ни по очни болести притежава високи умения в терапевтичното лечение на очните заболявания. Осъществява се активно взаимодействие с кабинетите по: кардиология, неврология, ендокринология, педиатрия.
Извършва се диспансеризация на пациентите с очни заболявания: глаукома, дегенеративни състояния, слепота и намалено зрение, възпалителни заболявания, неврит на очния нерв и др.
Кабинетът по очни болести разполага с най-съвременна диагностична апаратура /автокераторефрактометър – компютърно изследване на зрението, биомикроскоп, проектор и мн. др. специфични апаратури/.
Извършват се малки амбулаторни очни интервенции и постоперативно наблюдение, спестяващи време и даващи възможност за бързо и навременно решаване на очния проблем:

 • Оперативно отстраняване на "ечемици" на клепачите
 • Премахване на определени доброкачествени образувания
 • Електрокоагулация на доброкачествени образувания на клепачите

Кабинет Уши Нос Гърло

Практическият дългогодишен опит и знания на лекаря ни ще Ви удоволетворят и ще създадат доверие у Вас и Вашите близки.

Извършват се:

 • Прегледи и консултации
 • Малки и средни интервенции
 • Комбинирано терапевтично лечение на трета сливица и хроничен тонзилит
 • Извършва се изследване на слуха с аудиометър
 • Поставяне на медицински обици на уши и нос
 • Диспансеризация
 • ЛКК

Специалистът ни по УНГ активно работи с педиатрите, личните лекари, секцията по физиотерапия и акупунктура, невролога, клиничната лаборатория, психолога и логопеда.

Кабиент по кожни боелсти и венерология

В кабинета по кожни и венерически болести работи изключително подготвен лекар специалист, натрупал опит и знания и от работата си зад граница. Редовното й участие в международни конгреси и специализации издига нивото и качеството на работата им. Извършват се консултации, прегледи и лечение в областта на дерматологията, венерологията и медицинската козметика:

 • лечение с течен азот
 • електрокоагулация на вирусни и други кожни образувания
 • премахване на определени доброкачествени образувания
 • лечение на акне
 • пилинг и отстраняване на тъмни петна по лицето и тялото
 • мезотерапия
 • дерматоскопия на бенки и други кожни образувания.

Осъществява се активно взаимодействие с кабинетите по: педиатрия, неврология, ендокринология, хирургия, АГ, УНГ, клинична лаборатория, психолог и личен лекар.

Кабинет по неврология

Кабинетът активно взаимодейства  със специалистите ни по: кардиология, ендокринология, очни болести, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура, клинична и микробиологична лаборатории, логопед и психолог, с оглед  профилактика и лечение на:

 • неврологичната патология при сърдечно-съдовите заболявания
 • прединсултни и слединсултни сътояния
 • големия кош от диагнози наречен “дископатии”
 • заболявания на периферната нервна система
 • мигрена
 • своевременно и компетентно насочване от невролога за специфични високоспециализирани диагностични дейности: скенер, ядрено-магнитен резонанс, ЕМГ, EEГ, доплер на съдове, рeнтгенови изследвания.
 • ЛКК

Извършват се профилактични прегледи, диспансеризация и активно наблюдение. Неврологичните заболявания задължително се консултират в секцията по физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия и кабинета по акупунктура и лазертерапия. Този комплексен подход е водещ в работата на кабинета и ние постигаме много добри лечебни резултати. 

Ехографски кабинет

В кабинета се извършва цялостна ехографска диагностика със съвременен многофункционален ехографски апарат позволяващ извършването на:

 • ехокардиография (ехография на сърце)
 • ехография на щитовидна жлеза
 • ехография на гърда
 • ехография на тестиси
 • ехография на лимфни възли
 • ехография на бременни и плод с вагинален трансдюсер
 • ехография на коремни и гинекологични органи

Ехографиите се документират със снимка.
Прегледите се извършват от висококвалифицирани специалисти.
По определен график за удобство на пациента се записват предварително часове, а спешните случаи се уговарят в момента или насрочват в удобно за пациента време.

Кабинет по Неврохирургия

Предлагаме прегледи и консултации на високо професионално ниво.

Кабинет по Вътрешни болести

Кабинетът по вътрешни болести е основен кабинет в клиниката. Създаден е още през 1994 г., а от 1997 г. работи денонощно. Той осъществява активно и целенасочено взаимовръзката с останалите специализирани кабинети. Наша основна цел е внимателния подбор на много добре подготвени специалисти по вътрешни болести, обща и спешна медицина, с умения  както в диагностичния, така и в терапевтичния подход. Денонощната терапевтична медицинска помощ  вече е добила популярност както сред пациентите от района на Люлин, така и от други райони на столицата и извън нея.

Организират се профилактични прегледи, включително и по линия на трудовата медицина, имунизационни курсове, диспансеризация, функционира Обща ЛКК-комисия с подготовка и за ТЕЛК и специализирана АГ ЛКК.

Кабинет по ендокринология

В кабинета работи специалист на високо професионално ниво. Извършват се консултации, прегледи, диспансеризации и ехография на щитовидна жлеза. Кабинетът по ендокринология предлага активно лечение на болните от диабет, тези с нарушение на функцията на щитовидната жлеза, с наднормено тегло, нарушение в обмяната и други ендокринни проблеми.

В помощ на кабинета са специалистите от АГ кабинета, клиничната ни лаборатория, специалистите за ехография на тестиси, лимфни възли, гърда, коремни органи, гинекологични органи и сърце, работещи с нов съвременен  ехографски апарат.

Урологичен кабинет

Урологичният кабинет в МДЦ „Медива” в работата си се опира на над 20-годишния опит на Д-р Рангел Старев като клиницист и оператор на базата на голям брой сполучливи операции и провеждано консервативно лечение на урологични и андрологични заболявания.

В кабинета се извършват прегледи и консултации на пациенти със следните урологични страдания:

 • Онкологични заболявания на пикочно-половата система
 • Доброкачествена простатна хиперплазия
 • Стриктури на уретрата
 • Хидроцеле
 • Варикоцеле
 • Кондилома акумината

Освен това се извършват и консултации във връзка с някои специализирани методи на лечение при:

 • Еректилни дисфункции
 • Стерилитет при мъжа
 • Индорацио пенис пластика
 • Вродени изкривявания на мъжки полов член
 • Уголемяване на пенис
 • Хипоспадия
 • Фимоза
 • Пенилно протезиране
 • Еписпадии

Част от тези заболявания могат да бъдат оперативно лекувани в МДЦ „Медива” като еднодневни хирургични интервенции, а за останалите случаи нашият ангажимент се реализира съвместно с нашия уролог в болнично заведение. Д-р Старев е един от първите уролози в България, работещи с така наречения “червен лазер”.

Кабинетът разполага с нов съвременен ехографски апарат за изследване на простата, тестиси, лимфни възли и коремни органи.

Кабинет по ортопедия и травматология

Специалистът ни е с дългогодишен клиничен опит в оперативното и консервативно лечение на ортопедично-травматологичните заболявания, протезиране и ортотика, както и плоскостъпие и други статични деформации на ходилото.

Особено благоприятни и успешни са съчетанията на ортопедичното лечение и лечението чрез акупунктура и лазертерапия и физиотерапия,  рехабилитация и кинезитерапия.

Кабинет по гастроенетерология

Гастроентерологията е една от важните специалности в медицината, която в последните години изисква особено внимание.  Ето защо ние открихме този кабинет където ще бъдат консултирани и диагностицирани пациентите с оплаквания от страна на стомашно чревния тракт, жлъчните пътища и черния дроб, както и зачестилите хронични панкреатити и хроничен запек. Особено внимание ще обърнем на правилното хранене като консултациите с липидолога, ендокринолога и навременните изследвания в клиничната ни лаборатория ще допринесат за бърза и адекватна диагноза и  правилно лечение.

Кабинет по алергология

Благодарение на дългогодишният ни опит в МДЦ „Медива”, изключително доброто повлияване на алергологичните заболявания  при съчетанието на алергенспецифичната имунотерапия и акупунктура, лазерпунктура и лазертерапия.

Трансфузионна хематология, имунотерапия, лечение със стволови клетки

Приемът се извършва при ПРОФ. Д-Р МИЛЧО МИНЧЕВ - Завеждащ Отделение по трансфузионна хематология в Националния  център по хематология; Асистиран професор към университет “ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН”, окръг Колумбия – САЩ.

Стоматология и зъбни снимки

В кабинетите работят денонощно през цялата седмица екип от опитни и амбициозни, много добре подготвени стоматолози със съвременни знания и професионални възможности.

В комфортна обстановка, уютна и предразполагаща (по време на лечението вие можете да следите Вашия любим сериал, детско предаване, спорт или концерт на телевизионния екран), се работи по следните специалности:

 • терапия - всички видове пломби с най-съвременни материали
 • ендодонтия
 • лечение на пародонтит и заболявания на венците и лигавицата
 • ортопедия / коронки, мостове, протези /
 • хирургия / инцизии и екстракции /
 • детска стоматология

Успешно работи ортодонтският кабинет за извършване на профилактика и лечение на зъбни аномалии, поставят се коригиращи апаратчета и брекети. Осигурена е зъботехническа лаборатория, с която МДЦ “Медива” работи, което спомага за добрата организация и качеството на обслужване на пациентите с ортопедични проблеми. Създадена е организация и за изпълнение на бързи поръчки и консултация на място със зъботехника.

Физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия

Чрез физиотерапия, рехабилитация, кинезитерапия може да намерите алтернативно решение на вашите здравословни проблеми чрез лечение с лазер, магнит, ултразвук, йонофореза, електролечение, биоптрон лампа дарсонвал, криотерапия, инхалация, лечебна луга, лечебен масаж.

Кабинет по акупунктура (иглотерапия) и лазертерапия

Акупунктурата е алтернативно лечение по метода на китайската медицина. Постигат се нерядко само с нея впечатляващи резултати при лечението на дископатии (радикулит, дискова херния, тендовагинит, плексит), възстановяване след инсулт и инфаркт, хипертония, бавно зарастване на рани, мигрена, фациалис, чести инфекции на горните дихателни пътища, бронхити, синузит, алергии, язва, колит, цистит, възпаление на яйчниците, нощно напикаване, вегетативна невроза (безсъние, неспокойствие), отказване от цигари, наднормено тегло.

Особено важно е благотворното и успешно въздействие чрез лазерпунктура при често боледуващите деца (чести хреми, кашлици, трета сливица, повтарящи се ангини, спастичен бронхит, повтарящи се пневмонии, синузит, алергии, астма и др.).

Прилагаме този комплексен подход който е в съчетаването на физиотерапевтичните методи с акупунктурата - т.нар. физикална акупунктура или рефлексотерапия.

Кабинет по хомеопатия

Какви методи на лечение още можем да ви предложим ?

 • Лечение с шуслерови соли
 • Терапия на д-р Бах с цветовете на растенията - Цветплечение на Бах

Липидология

При повишени стойности на холестерол, триглицериди и други масти МДЦ „Медива” ви предоставя възможността да направите консултация за диагностициране и лечение на дислипидемии /нарушение в мастната обмяна/ от един от малкото в страната висококвалифициран специалист - липидолог

Преди прегледа е необходимо да направите изследвания на: кръвна захар, общ холестерол, HDL, LDL, VLDL, триглицериди, пикочна киселина, АСАТ, АЛАТ, Гама GT и креатининкиназа

/При изработването им в лаборатория „Медива”- получавате 20 % отстъпка/

Кабинет по логопедия

Посещението при логопед предлага измерими откъм резултатност емпирични методики за корекция на говорни и езикови нарушения.

  Кабинет по Психология и психотерапия

  Когато тежестта от усещането за безизходност започне да ни обзема, когато въпросите относно собствените ни деца станат повече от отговорите, които можем да си дадем, има един начин да възстановим душевното си равновесие, и това е  да потърсим квалифицирана психологическа помощ.

  Първото, което може да направим е да си запишем час за ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ. Това е форма на работа, при която се подпомага процесът на вземане на решение и способността ни за справяне с различни проблемни ситуации, както в нашия дом, така и извън него.

  Клинична лаборатория

  Използва се най-съвременна и модерна апаратура за професионално, бързо и качествено обслужване на пациентите. Резултатите се получават същия ден (ако технологичното време е няколко часа).
  В клиничната лаборатория се извършват всички видове изследвания (пълна кръвна картина, урина, биохимия, кръвосъсирващи фактори, хормони, туморни маркери, специализирани изследвания – кръвна група +Rh, хламидия, инфекциозна мононуклеоза, СПИН, Васерман, хепатит, австралийски антиген, рубеола, ревматологични фактори и др.).

  Наличието на апарат за гликиран хемоглобин в Медива дава възможност да се измерва средната кръвна захар през последните 2-3 месеца; 

  Доброволни здравни фондове

  "Медива" работи с:

  • ДЗИ „Животозастраховане” ЕАД
  • ЗАД „Булстрад Живот ВИГ” АД
  • „Дженерали застраховане„ АД
  • „Фи Хелт Застраховане” АД
  • ЗД „ОЗОК Инс” АД
  • ЗК „Надежда” АД
  • ЗД „Съгласие” АД