Описание

Българско нефрологично дружество е създадено като независима научна организация през 1972 г.

Българско нефрологично дружество е създадено като независима научна организация през 1972 г. Негов първи председател е проф. Г. Маждраков. В момента постът се заема от проф. Емил Паскалев, началник на Клиниката по нефрология и трансплантация в УмБАЛ "Александровска".  

НЕФРОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Нефрологията е постигнала най-голям напредък в своето развитие сред направленията на вътрешната медицина
- консервативно лечение
- заместващо артифициално лечение
- органна трансплантация

КЛИНИКИ

  1. Клиника но нефрология и трансплантация, УМБАЛ "Александровска", Клиничен център по нефрология, МУ-София
  2. Клиника по нефрлогия, УМБАЛ "Александровска", Катедра по вътрешни болести, МУ-София
  3. Клиника по нефрология, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", Клиничен център по нефрология, МУ-София
  4. Клиника по нефрология, МБАЛ "Каспела", МУ - Пловдив
  5. Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ "Георги Странски" Плевен, МУ - Плевен
  6. Клиника по диализа, УМБАЛ "Александровска"
  7. Клиника но нефрология, УМБАЛ "Св. Марина" - МУ-Варна
  8. Клиника по диализа, УМБАЛ "Св. Марина" - МУ - Варна