Последователи
Stan Kolev
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Спас Джоглов
д-р Полина Цекова
д-р Полина Цекова
Клинична лаборатория
д-р Лиляна Памукова
д-р Лиляна Памукова
Акушерство и гинекология
д-р Радка Иванова Петрова
д-р Мари Хачмериян
д-р Мари Хачмериян
Медицинска генетика
Силви Пасков
1 2