За нас

Фирмата предлага система за експресен хигиенен АТФ мониторинг за предотвратяване на вътреболничните инфекции „EnSURE“ - изключително лесен и бърз начин да разберете дали почистването на повърхностите, ръце персонал и медицинско оборудване се извършва според стандартите. Само за 15 секунди получавате количествен резултат на чистотата на дадена повърхност. Това е допълнителна бърза/добра стъпка в подкрепа на програмите за почистване и дезинфекция в болниците, с която рисковете от вътреболнични инфекции се свеждат до минимум и се повишава качеството на медицинското обслужване в болниците.
2015
2015

Продукти

Апарат за предотвратяване на вътреболнични инфекции ЕnSURE
Апарат за предотвратяване на вътреболнични инфекции ...
Медицинска апаратура
Продукт

Публикации

Как да сведете до минимум вътреболничните инфекции?
Как да сведете до минимум вътреболничните инфекции?
Публикация
Мониторинг на хигиената
Мониторинг на хигиената
Публикация