Описание

В Университетски Телекомуникационен Ендоскопски Център в Медицински университет – гр. Плевен, от 7 до 10 октомври, ще се проведе XIII Международна Медицинска Научна Конференция за студенти и млади лекари, с мото „One-way ticket to innovations” („Еднопосочен билет към иновациите“)