Последователи
д-р Севдалина  Миткова Маринова
д-р Ралица  Илиева
д-р Ралица Илиева
Клинична хематология