Последователи
Д-р Цветанка Любенова
Антония  Ясенова Сиракова
Антония Ясенова Сиракова
Студент по молекулярна биология
д-р Диляна Стоянова
д-р Диляна Стоянова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Паскалева
д-р Виолета Паскалева
Акушерство и гинекология
д-р   Фатме  Меджетилова  Фърговска
д-р Фатме Меджетилова Фърговска
Нервни болести / Неврология
Лорен Абдулхаким АлШаргаби
г-н Иван Шекерев
Валентина Ст. Димитрова
Диана  Светославова Георгиева
Евангелина Лулчева
Евангелина Лулчева
Студент по медицина
Боряна Минева
Боряна Минева
Студент по медицина
Иван Гришев Шекерев
Иван Гришев Шекерев
Студент по медицина
1 2 3 4