Последователи
Анелия Костова
д-р Здравко  Парашкевов
Вероника Пламенова Гаджовска
д-р Мария  Дешкова
д-р Мария Дешкова
Очни болести / Офталмология
доц. Росица Вачева, дм