Описание

FirstAidbg.com е водеща компания, специализирана в предлагането на различни услуги и продукти за първа помощ.

От 2005 г. ние предлагаме курсове по първа помощ, първа помощ на бебета и деца, първа помощ на работното място и др., водени от високо квалифицирани инструктори с международни сертификати.

През 2016 г. отворихме врати на Училище по първа помощ с модерна и уютна зала, оборудвана с най-съвременна учебна екипировка.

От 2018 г. наши инструктори са сертифицирани към European Resuscitation Council да провеждат курсове по BLS/AED.

Предлагаме също оборудване на аптечки и продукти за първа помощ, учебна екипировка, манекени и тренажори за първа помощ и др.

Услуги

  • обучение