Главна страница

За нас

Клиниката по гастроентерология и нефрология е основана през 1973 г.

През 1976 г. се обособява самостоятелна Клиника по гастроентерология към обединената Катедра по вътрешни болести с ръководител проф. д-р Константин Койчев. През 1977 - 1994 г. ръководител на Клиниката по гастроентерология е проф. д-р Г. Върбанов, а през периода 1995-2016 г. – проф. д-р Искрен Коцев. От 2016 г. ръководител на клиниката е доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м.

Клиниката разполага с отделение с 2 стаи за интензивно обслужване на болни и 11 болнични стаи, консултативен кабинет, манипулационна, два ендоскопски кабинета, два кабинета за ултразвуково изследване, конферентна зала с видеовръзка с ендоскопските кабинети, лекарски кабинети.

 

 

Услуги:

 

  • Диагностична горна и долна ендоскопия, дуоденоскопия, амбулаторна рН-метрия, балонна дилатация, ендоскопска полипектомия, склерозиране и лигиране на варици, ендоскопска хемостаза при спешни ситуации.
  • Съвместно с КООХ извършване на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) с екстракция на конкременти и поставяне на протези, както и ендоскопски ултразвук (EUS).
  • Конвенционална ехография, контрастно-усилен ултразвук (КУУЗ),  чернодробна биопсия (ЧБ), FibroScan, изследване на PCR за HBV DNA, HCV RNA и HDV RNA, вирусни маркери за хепатит В, В+D и С, изследване на анти-глиадинови и анти-тъканна трансглутаминаза Аg, изследване на авто-антитела при автоимунен хепатит.

Диагностична дейност:

Болести на ГИТ, черния дроб и жлъчно-панкреасната система по КП № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

 

Терапевтична дейност:

Лечение на ГЕРБ, рефлуксен езофагит, язвена болест, мотилитетни заболявани на хранопровода, хроничен гастрит, инфекция с НР, възпалителни болести на червата – язвен колит и болест на Крон, микроскопски колит, пострадиационен колит, исхемичен колит, дразнимо дебело черво, чревна и стомашна полипоза, глутенова ентеропатия, холецистити, холангити, панкреатити – остри и хронични, хронични вирусни и невирусни хепатити, болест на Уилсън, НАСХ, АСХ, чернодробна цироза и нейните усложнения,,неопластични болести на храносмилателната система и др.

 

Апаратура:

 

Ехографи, включително и с хармонизиращо устройство за извършване на контрасто-усилен ултразвук, видеоендоскопи за диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия, дуоденоскопия за извършване на ERCP, апаратура за EUS, набор игли за перкутанна чернодробна биопсия по техниката на Менгини и ТRU-CUT и ТАБ, апаратура за 24-часова рН-метрия