За нас

Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” - Варна е най-големият консултативен и диагностично-лечебен университетски комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна.

Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” - Варна е най-големият консултативен и диагностично-лечебен университетски комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна. Болничният комплекс разполага с над 1200 легла, най-съвременна апаратура и високо квалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. Тя е единствената високотехнологична болница в Североизточна България за лечение на най-тежките заболявания, включително онкологични.


Уникални услуги:

Уникални за региона на Североизточна България по профила и специализацията на дейността си са клиниките по:

• Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма)

• Интервенционална кардиология

• Лъчелечение

• Гама-камера

• Детска онкохематология

• Детска ендокринология

• Детска пулмология и алергология

• Детска психиатрия

• Наркология

• Геронтопсихиатрия

• Психосоматика

• Медицина на съня

• Лаборатория по имунология

• Медико-генетична консултация и диагностика

• Неврохирургия

• Ортопедия и травматология

• Орална и лицево – челюстна хирургия

Работа по клинични пътеки:

УМБАЛ "Света Марина" - Варна има сключен договор с РЗОК за 2015г. за 249 клинични пътеки (изключение са само акушеро - гинекологичните и офталмологични заболявания и изгаряния).

Високотехнологична уникална апаратура:

Болничният комплекс е оборудван с най-модерна апаратура, позволяваща съвремена диагностика и лечение. Тя включва:

  • Два високотехнологични линейни ускорителя Varian и прилежащата последна версии на планираща система Eclipseи онкологична информационна система Aria
  • Компютърен томограф Siemens AS Open за виртуална симулация
  • PET компютърен томограф (скенер), 128-срезов с висока резолюция, 4-измерен
  • Ядрено-магнитен резонанс – 1,5 Tz
  • Остеометър за цяло тяло с висока резолюция – единствен в България
  • Доплер-ехограф от последно поколение
  • Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология
  • Циклотрон – единствен в България

Управление на качеството:

Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. Доказателство за това е сертифицирането на УМБАЛ "Света Марина" - Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България“сертификат за управление на качеството “. След придобиването на второ ниво, през 2014 г. лечебното заведение получавасертификат за управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star”, което е най -високата възможна степен.

Условия за пациентите:

Повечето болнични стаи са с две легла. Обособени са и самостоятелни VIP стаи. Всяка стая има самостоятелна баня и тоалетна, климатик, кабелна телевизия и всички видове медицнски инсталации.

Диагностично-консултативен блок:

Болницата разполага с богат диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, център за образна диагностика, център за клинична патология и център по съдебно-медицинска експертиза. В него се извършват:

• висококачествена образна диагностика (компютърна томография и КТ с биопсия, ангиография, динамични и статични сцинтиграфии, еднофотонна и емисионна КТ, мамографии, хормонална радиоизотопна диагностика);

• всички лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания (вкл. ДНК – анализ) и медицинска генетика;

• инвазивна и интервенционална кардиология, пулмология и неврология, ендокринология (диабетно стъпало), инвазивни изследвания на всички органи отделителната, гастроинтестиналната система;

• ендоскопски диагностични и лечебни процедури, вкл. Nd-YAG лазер терапия на доброкачествени и злокачествени новообразувания;

• мониториране на лекарствени средства;

• превантивни центрове за лечение на множествената склероза, за борба с епилепсията и паркинсоновата болест;

• рехабилитационни програми и физикална терапия и водолечение с естествена геотермална вода;

• скринингови изследвания.

Болнична информационна система

• УМБАЛ "Света Марина" - Варна е една от първите болници в страната с изградена цялостна компютърна болнична информационна система (БИС). Системата е SQL server базирана и включва над 400 работни станции, намиращи се в отделните сгради и свързани с оптични и безжични връзки. Програмните приложения включват: Кодиране и статистика, мрежово Web приложение, аптека, складове, калкулация, параклиника, счетоводство, човешки ресурси.

• От 2002 г. функционира интранет - базирана лабораторна информационна система за усъвършенстване на вътрешната комуникация.

• Извършена бе цялостна дигитализация на образната диагностика в УМБАЛ "Света Марина" - Варна, която доведе до множество ползи: висококачествено триизмерно цифрово топографско изображение; висока сензитивност и специфичност за ранна диагноза на заболяванията; възможност за реконструкция на изображенията; използване на безопасна за персонала методика на работа; минимално облъчване на пациента; вградена памет и възможността за съхраняване и сравняване на изображенията; връзка с компютър и локална мрежа, а оттам и с Интернет; драстично снижаване на разходите за консумативи и реактиви; снижаване времето за чакане за получаване на готовия резултат;снижаване на неуспешните и повторни рентгенови снимки.

• Болничен интранет - в информационната система на болницата за първи път в страната е въведен учебен панел. Той включва алгоритми за диагноза и лечение, сведени от национални, европейски и световни конгреси, от презентации на водещи лектори по иновации в лечението на отделни заболявания, от учебници на водещи европейски и световни автори.

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2023
УМБАЛ „Св. Марина“ с положителни финансови резултати, без задължения към държавата
default image
УМБАЛ „Св. Марина“ с положителни финансови резултати, без задължения към държавата

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна завършва 2023 г. с положителни финансови резултати и без задължения къ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2023
Лекарите в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна спасяват детски животи с подкрепата на „Българската Коледа“
default image
Лекарите в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна спасяват детски животи с подкрепата на „Българската Коледа“

Всяка година благотворителната инициатива „Българската Коледа“ напомня, че чудесата са възможни з...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2023
Безплатни ревматологични прегледи в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна
default image
Безплатни ревматологични прегледи в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна

Безплатни ревматологични прегледи ще се проведат през периода 7 - 11 август в Клиниката по ревмат...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2023
Уникална операция на дете с рядък тумор в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
default image
Уникална операция на дете с рядък тумор в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Мултидисциплинарен екип специалисти от варненската университетска болница „Св. Марина“ осъществи ...

Публикации

УМБАЛ „Св. Марина“ с положителни финансови резултати, без задължения към държавата
Публикация
УМБАЛ „Св. Марина“ с положителни финансови резултати, без задължения към държавата
Лекарите в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна спасяват детски животи с подкрепата на „Българската Коледа“
Публикация
Лекарите в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна спасяват детски животи с подкрепата на „Българската Коледа“
УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2023
Увеличават с 10% заплатите в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна
default image
Увеличават с 10% заплатите в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна

УМБАЛ „Св. Марина” - Варна увеличи с 10 % трудовите възнаграждения на персонала, считано от 01.01...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2023
Безплатни ревматологични прегледи в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
default image
Безплатни ревматологични прегледи в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Безплатни ревматологични прегледи ще се проведат на 13 януари (петък) в Клиниката по ревматология...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2023
Безплатни прегледи за контактни кожни алергии във Варна
default image
Безплатни прегледи за контактни кожни алергии във Варна

Национална кампания за безплатни прегледи и тестване за кожни алергии организира Българското дерм...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
Най-новите техники за овладяване на болката се прилагат в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
default image
Най-новите техники за овладяване на болката се прилагат в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Клиниката по ортопедия и травматология във варненската университетска болница „Св. Марина“ прилаг...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
В УМБАЛ „Св. Марина” - Варна се извършват всички видове трансплантации на стволови клетки
default image
В УМБАЛ „Св. Марина” - Варна се извършват всички видове трансплантации на стволови клетки

За пациенти с доброкачествени и злокачествени хематологични, онкологични и автоимунни заболявания...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
Безплатни ревматологични прегледи в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна през октомври
default image
Безплатни ревматологични прегледи в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна през октомври

Безплатни ревматологични прегледи ще се проведат на 14 и 28 октомври 2022 г. в Клиниката по ревма...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
Авангардна процедура по смяна на сърдечна клапа в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
default image
Авангардна процедура по смяна на сърдечна клапа в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Миниинвазивни имплантации на нови сърдечни клапи бяха извършени в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна от...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна средната заплата на лекар е 4 264 лв., а на сестра - 2 443 лв.
default image
В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна средната заплата на лекар е 4 264 лв., а на сестра - 2 443 лв.

Варненската университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” ЕАД постига от...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с отлични резултати въпреки кризите
default image
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с отлични резултати въпреки кризите

УМБАЛ „Света Марина“ – Варна приключи 2021 г. с печалба и без просрочени задължения, видно от отч...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ надгражда дейността си
default image
Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ надгражда дейността си

Проф. д-р Димитър Райков е новият ръководител на Клиниката по „Ортопедия и травматология“ в УМБАЛ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
По две 2 заплати за Великден ще получат работещите в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
default image
По две 2 заплати за Великден ще получат работещите в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

За поредна година, след като с решение Nо 170/22.03.2018г. на Министерския съвет за предоставяне ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
МУ - Варна организира курс „Педагогическа и андрагогическа компетентност“
default image
МУ - Варна организира курс „Педагогическа и андрагогическа компетентност“

През февруари ще стартира курс за педагогическа и андрагогическа компетентност за преподаватели и...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2022
Над 1600 пациента преминаха през спешните кабинети на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна през празничните дни
default image
Над 1600 пациента преминаха през спешните кабинети на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна през празничните...

В УМБАЛ ,,Света Марина” ЕАД, гр. Варна коледните и новогодишни празници бяха посрещнати от 537 хо...

Авангардна апаратура за експресна микробна идентификация работи в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
default image
Авангардна апаратура за експресна микробна идентификация работи в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Авангардна апаратура за експресна микробна идентификация работи в Микробиологичната лаборатория в...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2021
Безплатни прегледи за рак на гърдата в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна през октомври
default image
Безплатни прегледи за рак на гърдата в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна през октомври

За поредна година УМБАЛ „Света Марина” – Варна се присъединява към инициативата за профилактична ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2021
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна успешно премина през предизвикателството на кризата Ковид-19
default image
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна успешно премина през предизвикателството на кризата Ковид-19

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна приключи 2020 г. с положителен финансов резултат и без просрочен...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2021
668 пациенти са преминали през спешните центрове на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна за седмица
default image
668 пациенти са преминали през спешните центрове на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна за седмица

В УМБАЛ „Света Марина“ - Варна, със заповед на изпълнителния директор, към момента са разкрити 30...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2020
Уникален операционен микроскоп в УНГ клиниката на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
default image
Уникален операционен микроскоп в УНГ клиниката на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Клиниката по ушни, носни и гърлени болести в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна вече разполага с операцио...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2020
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна получи престижна световна оценка за лечение на инсулт
default image
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна получи престижна световна оценка за лечение на инсулт

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е в топ 10 за 2019 г. на болниците в интернет базирания международен р...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2020
УМБАЛ „Св. Марина“ обявява дарителска сметка
default image
УМБАЛ „Св. Марина“ обявява дарителска сметка

Варненската университетска болница „Св. Марина“ обявява дарителска сметка за закупуване на апарат...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2020
 УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна работи нормално
default image
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна работи нормално

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна работи нормално, включително и клиниките по инфекциозни болести, в кои...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2020
Поставиха изкуствен сфинктер на пикочен мехур в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
default image
Поставиха изкуствен сфинктер на пикочен мехур в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Първата имплантация на изкуствен сфинктер на пикочния мехур беше извършена в Клиниката по урологи...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2020
Безплатни прегледи за рак на гърдата
default image
Безплатни прегледи за рак на гърдата

Безплатни прегледи за рак на гърдата ще се провеждат един път месечно през 2020 г. в Клиниката по...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна въведе иновативно лечение на напреднал паркинсон
default image
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна въведе иновативно лечение на напреднал паркинсон

Иновативен метод за съвременно високотехнологично лечение на пациенти с болест на Паркинсон беше ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Започва кампания за измерване на костната плътност в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
default image
Започва кампания за измерване на костната плътност в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Клиниките по образна диагностика и ендокринология в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна започват кампани...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Безплатни прегледи за детския растеж
default image
Безплатни прегледи за детския растеж

За трета поредна година Варненското дружество по детска ендокринология ВАПЕД, Медицински универси...