Публикация

В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна средната заплата на лекар е 4 264 лв., а на сестра - 2 443 лв.

В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна средната заплата на лекар е 4 264 лв., а на сестра - 2 443 лв.

Варненската университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” ЕАД постига отлични резултати при осъществяването на своята дейност, въпреки предизвикателствата. За юни и юли за заплати са платени общо 8 221 113 лв., а за осигуровки и данъци към бюджета на държавата - 3 109 959 лв. Средните брутни трудови възнаграждения за месец юли възлизат на 1 451,49 лв. за санитар, 2 443,76 лв. за сестра, 4 264,12 лв. за лекар и 13 379,35 лв. за началник на клиника.

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД разполага със стабилен кадрови ресурс

Основната база за обучение на МУ - Варна е работодател на 2 007 служители - дългогодишни опитни професионалисти и новопостъпващи млади специалисти. МУ - Варна и УМБАЛ „Света Марина” ЕАД гарантират кариерното развитие на служителите си, както в своите структури, така и осигуряват квалифицирани кадри и за други лечебни заведения и населени места. Огромна е ролята на МУ - Варна за българското здравеопазване с разкриването на филиалите за обучение на медицински сестри и акушерки в Сливен, Шумен и Велико Търново.

Всички ръководни длъжности се заемат след конкурс, а не чрез назначения

За 12 години са се сменили 4 болнични ръководства, като лечебното заведение неизменно постига все по-добри резултати чрез последователно усъвършенстване на всеки аспект от дейността си.


В болницата функционира най-модерна апаратура, успешно се прилагат уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение.

 

Дружеството НЯМА просрочени задължения

 

За двата летни месеца са хоспитализирани общо 10 876 пациенти, от тях 414 болни с Ковид-19. В Мултипрофилно спешно отделение са прегледани 6 684 души, потърсили медицинска помощ.


Ръководството на университетската болница благодари на всички служители за професионализма и за всеотдайността им към пациентите.


За разлика от много други лечебни заведения, УМБАЛ „Света Марина” ЕАД е публично предприятие и детайлна информация за дейността и резултатите се публикува след извършване на проверка и одит на официалните електронни страници на Агенцията за публични предприятия и контрол (https://www.appk.government.bg) и на Агенцията по вписванията, Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (https://portal.registryagency.bg).

 

„И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.” (Йоан 8:32)

 

Коментари

Супер!!! Значи не е невъзможно да се случи това! Поздравления за ръководството на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД гр. Варна!!!!!!