Публикация

МУ - Варна организира курс „Педагогическа и андрагогическа компетентност“

МУ - Варна организира курс „Педагогическа и андрагогическа компетентност“

През февруари ще стартира курс за педагогическа и андрагогическа компетентност за преподаватели и докторанти.

Обучението ще се проведе на 26 и 27 февруари 2022 г. (събота и неделя) в онлайн форма

чрез платформа Blаcкboard, по дисциплина „Педагогика _ СДО”.


Общият хорариум на курса е от 20 часа (10 часа лекции и 10 часа упражнения).
За преподаватели и докторанти на основен трудов договор в МУ-Варна курсът е безплатен (заявление 1 - виж прикачения файл), а за външни потребители и докторанти е платен (заявление 2 - виж прикачения файл).

Таксата от 50,00 лв. се превежда по сметка на МУ - Варна

Медицински университет - Варна
IBAN: BG24STSA 930031000407 00
BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД
Основание за плащане: трите имена на курсиста


Заявленията (и копие на платежното нареждане за външните потребители) се входират в Деловодството на МУ-Варна, не по-късно от една седмица преди началото на курса.
На всеки външен потребител се предоставя акаунт за достъп до платформата.


Занятията са с начален час 9:00 ч. в Сесия.


На завършилите курса се издава удостоверение по образец на МУ - Варна.


За повече информация:
marinela.grudeva@mu-varna.bg
grudevam@abv.bg


За контакти и съдействие:
Отдел „Кариерно развитие“ - 0882 608 508
е-mail: kariera@mu-varna.bg

Прикачени файлове

Заявление1.docx
Заявление2.docx

Коментари