Сертификати

ТЕСТ - Стрес и метаболитни заболявания - затлъстяване
GLP-1 RA / Базален инсулин: Свободна срещу фиксирана комбинация - ТЕСТ
Въпроси – Клиничен случай №1

Опит

лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната
4000, Пловдив, България,

Образование

2014 - 2020
Медицина
Медицински университет Пловдив

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb