За мен

Мария Коларова–Титопулу е доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве (2017 г.), магистър по Международни икономически отношения (УНСС, 1999г.) и магистър по Безопасни и здравословни условия на труд (ТУ – Варна, 2013 г.). Научните й интереси са в областта на организацията и управлението на безопасните и здра- вословни условия на труд, стандартизацията, защитата на личните данни и информацион- ната сигурност, обучение и международни проекти по безопасност и здраве в контекста на съвременния трудов свят. 

Опит

Зам.-управител
1612, София, България, ул. Троянски проход 16

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb