За мен

Мария Коларова–Титопулу е доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве (2017 г.), магистър по Международни икономически отношения (УНСС, 1999г.) и магистър по Безопасни и здравословни условия на труд (ТУ – Варна, 2013 г.). Научните й интереси са в областта на организацията и управлението на безопасните и здра- вословни условия на труд, стандартизацията, защитата на личните данни и информацион- ната сигурност, обучение и международни проекти по безопасност и здраве в контекста на съвременния трудов свят. 

Опит

Зам.-управител
1612, София, България, ул. Троянски проход 16
Как правим оценка на риска в режим на хоум офис?
Как правим оценка на риска в режим на хоум офис?

Голяма част от работодателите изпращат своите служители да работят от вкъщи без да са запознати п...

Връщаме ли „старото нормално“ или продължаваме работа по нов начин?
Връщаме ли „старото нормално“ или продължаваме работа по нов начин?

Ефективната корпоративна култура не може да бъде създадена в опасна или неудобна работна среда.  ...

Публикации

Как правим оценка на риска в режим на хоум офис?
Как правим оценка на риска в режим на хоум офис?
Публикация
Връщаме ли „старото нормално“ или продължаваме работа по нов начин?
Връщаме ли „старото нормално“ или продължаваме работ...
Публикация
Увеличава се броят на производствените предприятия, които искат да подобрят условията си на труд
Увеличава се броят на производствените предприятия, които искат да подобрят условията си на труд

От началото на пандемията само 10 предприятия са поискали удължаване на сроковете във връзка с ре...