2022
Кога ще ги стигнем ?
Кога ще ги стигнем ?

Естония се възприема катo лидер в oбластта на eлектронното правителство. Не случайно я наричат : ...