Опит

2000, Самоков, България, гр.Самоков,ул."Македония"49
359885
Работи с осигурител
Ролята на биомаркерите в кардиологията - клинични случаи
Ролята на биомаркерите в кардиологията - клинични случаи

Презентацията е представена на Симпозиум "Клинична лаборатория в спешната медицина"

Ролята на биомаркерите в кардиолог...