Последователи
Страhил Василев
Страhил Василев
Студент по медицина
д-р Димитър  Симов