Опит

Медицински представител - Кардиология
1000, София, България, ул. "Атанас Дуков" 29
Преглед на ендокринните хипертонии
Преглед на ендокринните хипертонии

ВъведениеАртериалната хипертония засяга около 30% от населението по данни на различни проучвания(...

Преглед на ендокринните хипертонии