За мен

Магистър по "Дентална медицина" Специалност: Протетична дентална медицина

Завършил магистратура по Дентална медицина в МУ - гр.София

Придобил специалност: Протетична дентална медицина

Опит

8000, Бургас, България, ул. Александровска 120
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Протетична дентална медицина

Специалности

Протетична дентална медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb