Последователи
д-р Надя Георгиева
д-р Надя Георгиева
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Марта Николова
д-р Марта Николова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Жанет Узунова
д-р Жанет Узунова
Пневмология и фтизиатрия