За мен

Началник отделение, специалист "Урология"

Началник отделение, специалист "Урология"

През 1981 г. завършва медицина във ВМИ гр. Плевен

От 1981 г. до 1982 г. работи в с. Самоводене като участъков лекар

От 1982 г. работи в ОРБ - Велико Търново като ординатор, а по-късно като старши лекар в Урологично отделение

От 2001 г. е Началник Урологично отделение

Притежава квалификации по "Ендоурология", "Спешна урология", "Детска урология", "Екстракорпорална литотрипсия" и др.

Опит

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
35962678900257
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
5000, Велико Търново, България, ул. Марно поле 21, ет. 3
35962600161
Дни за консултация

Понеделник

16:00 - 19:00

Вторник

16:00 - 19:00

Сряда

16:00 - 19:00

Четвъртък

16:00 - 19:00

Петък

16:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Урология
Урология

Специалности

Урология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb