За мен

вътрешни болести, ултразвукова диагностика, трудова медицина /спирометрия, аудиометрия, ехография и електрокардиография/

Завършил МУ - гр. Варна

Придобити специалности "Вътрешни болести" и "Трудова медицина" в МУ - гр.София

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 132
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 13:30

Вторник

08:30 - 13:30

Сряда

08:30 - 13:30

Четвъртък

08:30 - 13:30

Петък

08:30 - 13:30

Платен прием

Образование

Вътрешни болести
Вътрешни болести
Образна диагностика
Физиотерапия и рехабилитация

Специалности

Вътрешни болести
Образна диагностика
Физиотерапия и рехабилитация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb