Последователи
Veselina Petkova
Veselina Petkova
Студент по медицина
Мариела Даскалова
Ангел  Балинов
Ангел Балинов
Студент по медицина
д-р Елена Бангиева
д-р Елена Бангиева
Специалност различна от изброените