За мен

Имам завършена магистратура по здравен менинджмънт

Опит

Специализант във II Отделение по Кардиология
4000, Пловдив, България, бул. България 234