За мен

Дипломиран специалист по ортопедия от 2007г.

  • Работи в Отделението по ортопедия и травматология от 2002г.