Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Съдова хирургия

Специалности

Съдова хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb