За мен

Завършила МУ-Плевен, специализант по Ендокринология. 

От 2017г специалност ендокринология

От 2018г работи в УМБАЛ Медика Русе

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968667323
Платен прием
Работи с осигурител