Публикации

Алергичният марш  в детската възраст
Алергичният марш в детската възраст
Публикация
проф. Пенка Переновска създаде публикация
2014
Алергичният марш  в детската възраст
Алергичният марш в детската възраст

Понятието алергия е предложено от Pirque, за да означи променената или нарушена реактивност на чо...