За мен

Завършил медицина в Стара Загора, през 1991г. специалист по пневмология и фтизиатрия и вътрешни болести.

От 1999 г. работи в СБАЛ по ББ в Габрово. Придобита квалификация за бронхоскопия. 

Опит

5300, Габрово, България, ул. Антим I, 3
35966878941240
Кабинет по пневмология и фтизиатрия
Дни за консултация

Вторник

13:30 - 16:30

Платен прием
Работи с осигурител
5400, Севлиево, България, ул. Никола Петков 60
359885204011
Кабинет по пневмология и фтизиатрия
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 17:30

Четвъртък

14:30 - 17:30

Платен прием
5300, Габрово, България, кв. Дядо Дянко
35966878941
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Сряда

00:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb