За мен

Д-р Светомир Чакъров е специализант по образна диагностика.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)