За мен

Д-р Светомир Чакъров е специализант по образна диагностика.