За мен

Началник Операционен Блок - МБАЛ БУРГАС

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Неврохирургия" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Здравен мениджмънт"

Зам. Директор на МБАЛ Бургас АД