За мен

специалист - стоматолог

Завършил е "Дентална Медицина" в ВНМУ ім. "М.І. Пирогова"

Опит

8000, Бургас, България, жк Лазур, бл. 160, вх.А, ет.I
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Обща дентална медицина

Специалности

Обща дентална медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb