За мен

Завършила медицина в медицински факултет на Тракийски университет гр.Стара Загора

Специализант по Клинична Хематология в МБАЛ-Русе. 

Образование

Клинична хематология

Специалности

Клинична хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb