За мен

Началник на I - първа психиатрична клиника в УМБАЛНП " Св. Наум "

Доц. д-р Светлозар Хараланов е преподавател в Катедрата по психиатрия на Медицинския университет в София. Той е заместник-директор на Университетската СБАЛН по неврология и психиатрия “Св. Наум” (IV км), където е началник на Първа психиатрична клиника и ръководи три функционални лаборатории: по клинична психофармакология, клинична психофизиология и клинична неврофизиология. Завършил е медицина през 1980 г. в Медицинска академия – София. Има призната специалност по психиатрия от 1984 г.

Защитил е дисертация на тема: “Методи и устройства за експериментално провокиране и изследване на халюцинаторни преживявания: възможности и перспективи” през 1987 г. Специализирал е във Вашингтон (САЩ), Вюрцбург и Бад Кисинген (Гремания). Председател е на интердисциплинарното Научно дружество по проблемите на стреса и адаптацията “Ханс Селие” от 1993 г. Член на международното научно дружество по невроотология и еквилибриометрия от 1994 г. Има повече от 250 научни публикации, голяма част от тях в чужбина. Има издадени 3 монографии у нас и участва в повече от 20 български и международни монографии и сборници. Участвал е като съавтор в 5 учебника по неврология и в настоящия учебник по психиатрия. Има 7 изобретения и 1 действащ международен патент в страните от ЕС, САЩ, Канада, Австралия, Китай и Япония (единствен в българската психиатрия). Участвал е в 26 международни мултицентрови психофармакологични проучвания, от които в 21 като главен изследовател и в 1 като национален координатор. Бил е национален консултант по психиатрия и зам. председател на консултативния съвет по психично здраве към МЗ, председател на Комисията за разработване на медицински стандарт по психиатрия, консултант и експерт по психиатрия на НЗОК, дългогодишен член на специализирания научен съвет по неврология и психиатрия при ВАК. Бил е и главен редактор на психиатричната секция на специализираното сп. „Българска неврологична и психиатрична практика“ и на българо-австрийското сп. „Неврология и психиатрия“, както и член на редколегията на сп. „International Tinnitus Journal“ (издавано в Ню Йорк, САЩ). От 2004 г. е член, а от 2007 г. е председател на държавна изпитна комисия за специалност по психиатрия. Преподавал е психиатрия и психопатология в Медицинския университет – София, Медицинския колеж – София и в Софийския университет “Кл. Охридски” (специалности психология и философия). Носител на няколко национални награди за избретателската си дейност, включително и Златна значка "Почетен изобретател". Членува в Българско научно дружество по биологична психиатрия, Световната федерация на научните дружества по биологична психиатрия, Международното научно дружество по невроотология и еквилибриометрия и Научното дружество по проблемите на стреса и адаптацията „Ханс Селие“, на което е дългогодишен председател. Клиничният му опит е предимно в следните области: шизофрения и други психози, афективни и тревожни разстройства, психофармакология, биологична психиатрия, нарушения на движенията и походката, клинична психология и клинична психофизиология. Владее английски, френски и руски език.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Светлозар Хараланов създаде публикация
2015
Иновативни методи в клиниката по обща психиатрия в УМБАЛНП "Св. Наум" (ВИДЕО)
default image
Иновативни методи в клиниката по обща психиатрия в УМБАЛНП "Св. Наум" (ВИДЕО)

Клиниката по обща психиатрия приема пациенти с всички видове остри или обострени хронични психиат...

проф. Светлозар Хараланов създаде публикация
2015
default image
Видове негативни и псевдонегативни симптоми при шизофрения: невробиологични и психологични механизми

ВъведениеСъвременната терапия на шизофренията по своята същност не е антишизофренна, а само антип...

Публикации

Иновативни методи в клиниката по обща психиатрия в УМБАЛНП "Св. Наум" (ВИДЕО)
Публикация
Иновативни методи в клиниката по обща психиатрия в УМБАЛНП "Св. Наум" (ВИДЕО)
Видове негативни и псевдонегативни симптоми при шизофрения: невробиологични и психологични механизми
Публикация
Видове негативни и псевдонегативни симптоми при шизофрения: невробиологични и психологични механизми