За мен

Асистент в Катедра по вътрешни болести към МУ - Варна

Д-р Хинко Върбанов е възпитаник на Варненския медицински университет, който е завършил с отличен успех. Има придобити специалности по Вътрешни болести и клинична хематология. Специализирал е у нас и в чужбина флоуцитометрия на периферна кръв и тъкани за имунофенотипна диагностика на злокачествени кръвни заболявания.

Има над 50 публикации в наши и чужди научни списания.